מכינה קדם צבאית נחשון

תוכנית חולניקים

המכינה מאפשרת לילדי ישראלים הגרים בחו"ל ו/או לילדי יהודים הגרים בחו"ל להגיע לתוכנית במסגרת - Gap Year Program

אם הדבר רלוונטי עבורכם לחצו לאתר שלנו באנגלית 

If you're looking for a 10-month authentic Israeli experience of learning, development, volunteering in Israel, and getting to know the country and society while speaking Hebrew and living with Israelis - Nachshon is the place for you. We invite you to browse through this website as an introduction to the unique experience of Nachshon, and you are also most welcome to contact us.

Nachshon was the first Israeli social leadership preparatory program (Mechina), and is proud to be the first Mechina to enable high school graduates from all over the world to participate, via the Masa Israel Journey project.

 Nachshon is approved and supervised by the Israeli Ministry of Education, and is also recognized by the Masa Israel Journey project.

Registration is now open for 2017-2018.

נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org