מכינה קדם צבאית נחשון

לו"ז שבועי מחזור כ"ו

שבוע 24 גלאון - פנים בנושא כלכלה  שבוע 24 גלאון - פנים בנושא כלכלה
שבוע 24 שובל - פנים ויום הורים  שבוע 24 שובל - פנים ויום הורים
שבוע 24 שדרות - פנים בנושא אהבה  שבוע 24 שדרות - פנים בנושא אהבה
שבוע 26 גלאון - שבוע הכנה לאתגר  שבוע 26 גלאון - שבוע הכנה לאתגר
שבוע 23 גלאון - קמפוס נגב  שבוע 23 גלאון - קמפוס נגב
שבוע 23 שובל - קמפוס ירושלים  שבוע 23 שובל - קמפוס ירושלים
שבוע 26 שובל - שבוע הכנה לאתגר  שבוע 26 שובל - שבוע הכנה לאתגר
שבוע 26 שדרות - צבא וביטחון  שבוע 26 שדרות - צבא וביטחון
שבוע 23 שדרות - קמפוס נגב  שבוע 23 שדרות - קמפוס נגב
שבוע 22 גלאון - פנים וניווטים  שבוע 22 גלאון - פנים וניווטים
שבוע 28 גלאון - שבוע מסרח התיכון  שבוע 28 גלאון - שבוע מסרח התיכון
שבוע 28 שובל - שבוע פורים  שבוע 28 שובל - שבוע פורים
שבוע 22 שובל - פנים וניווטים  שבוע 22 שובל - פנים וניווטים
שבוע 22 שדרות - פנים וניווטים  שבוע 22 שדרות - פנים וניווטים
שבוע 28 שדרות - שבוע פורים  שבוע 28 שדרות - שבוע פורים
שבוע 29 גלאון - דמוקרטיה  שבוע 29 גלאון - דמוקרטיה
שבוע 21 גלאון - שבוע קמפוס ירושלים  שבוע 21 גלאון - שבוע קמפוס ירושלים
שבוע 21 שובל - שבוע חקלאות - התנדבות  שבוע 21 שובל - שבוע חקלאות - התנדבות
שבוע 29 שובל - קמפוס נגב  שבוע 29 שובל - קמפוס נגב
שבוע 29 שדרות - מחלוקת  שבוע 29 שדרות - מחלוקת
שבוע 21 שדרות - שבוע קמפוס ירושלים  שבוע 21 שדרות - שבוע קמפוס ירושלים
שבוע 20 גלאון - שבוע אמצע הדרך  שבוע 20 גלאון - שבוע אמצע הדרך
שבוע 30 גלאון - הכנה לקייטנה  שבוע 30 גלאון - הכנה לקייטנה
שבוע 30 שובל - צבא וביטחון  שבוע 30 שובל - צבא וביטחון
שבוע 20 שובל - שבוע אמצע הדרך  שבוע 20 שובל - שבוע אמצע הדרך
שבוע 20 שדרות - שבוע אמצע הדרך  שבוע 20 שדרות - שבוע אמצע הדרך
שבוע 30 שדרות - הכנה לקייטנה  שבוע 30 שדרות - הכנה לקייטנה
שבוע 31 גלאון - קייטנה  שבוע 31 גלאון - קייטנה
שבוע 19 גלאון - שבוע שואה  שבוע 19 גלאון - שבוע שואה
שבוע 19 שובל - שבוע שואה  שבוע 19 שובל - שבוע שואה
שבוע 31 שובל - קייטנה  שבוע 31 שובל - קייטנה
שבוע 31 שדרות - קייטנה  שבוע 31 שדרות - קייטנה
שבוע 19 שדרות - שבוע שואה  שבוע 19 שדרות - שבוע שואה
שבוע 18 גלאון - שבוע פנים  שבוע 18 גלאון - שבוע פנים
שבוע 32 גלאון - קייטנה ויציאה לתלת חג פסח  שבוע 32 גלאון - קייטנה ויציאה לתלת חג פסח
שבוע 32 שובל - קייטנה ויצאה לתלת חג פסח  שבוע 32 שובל - קייטנה ויצאה לתלת חג פסח
שבוע 18 שובל - שבוע פנים  שבוע 18 שובל - שבוע פנים
שבוע 18 שדרות - שבוע פנים  שבוע 18 שדרות - שבוע פנים
שבוע 32 שדרות - קייטנה ויצאה לתלת חג פסח  שבוע 32 שדרות - קייטנה ויצאה לתלת חג פסח
שבוע 16 גלאון - שבוע בנושא קהילות  שבוע 16 גלאון - שבוע בנושא קהילות
שבוע 16 שובל - שבוע בנושא משפחות  שבוע 16 שובל - שבוע בנושא משפחות
שבוע 16 שדרות - שבוע בנושא גבורה  שבוע 16 שדרות - שבוע בנושא גבורה
שבוע 15 גלאון - נודד עמק האלה  שבוע 15 גלאון - נודד עמק האלה
שבוע 15 שובל - נודד עמק האלה  שבוע 15 שובל - נודד עמק האלה
שבוע 15 שדרות  - נודד עמק האלה  שבוע 15 שדרות - נודד עמק האלה
שבוע 14 גלאון - שבוע פנים  שבוע 14 גלאון - שבוע פנים
שבוע 14 שובל - שבוע פנים  שבוע 14 שובל - שבוע פנים
שבוע 14 שדרות - בסימן סיור ציונות ביפו  שבוע 14 שדרות - בסימן סיור ציונות ביפו
שבוע 13 גלאון - קמפוס גולן  שבוע 13 גלאון - קמפוס גולן
שבוע 13 שובל - קמפוס גולן  שבוע 13 שובל - קמפוס גולן
שבוע 13 שדרות - קמפוס גולן  שבוע 13 שדרות - קמפוס גולן
שבוע 12 גלאון - שבוע חינוך  שבוע 12 גלאון - שבוע חינוך
שבוע 12 שובל - שבוע חינוך  שבוע 12 שובל - שבוע חינוך
שבוע 12 שדרות - שבוע חינוך  שבוע 12 שדרות - שבוע חינוך
שבוע 11 גלאון - שבוע פנים  שבוע 11 גלאון - שבוע פנים
שבוע 11 שובל - סיור ציונות ביפו  שבוע 11 שובל - סיור ציונות ביפו
שבוע 11 שדרות - שבוע פנים  שבוע 11 שדרות - שבוע פנים
שבוע 10 גלאון - בחירות כנסת 25 וסיור ציונות ביפו  שבוע 10 גלאון - בחירות כנסת 25 וסיור ציונות ביפו
שבוע 10 שובל - בסימן בחירות לכנסת ה - 25  שבוע 10 שובל - בסימן בחירות לכנסת ה - 25
שבוע 10 שדרות - בסימן בחירות לכנסת ה - 25  שבוע 10 שדרות - בסימן בחירות לכנסת ה - 25
שבוע 9 גלאון - שבוע פוליטיקה - המשך  שבוע 9 גלאון - שבוע פוליטיקה - המשך
שבוע 9 שובל - שבוע פוליטיקה - המשך  שבוע 9 שובל - שבוע פוליטיקה - המשך
שבוע 9 שדרות - שבוע פוליטיקה - המשך  שבוע 9 שדרות - שבוע פוליטיקה - המשך
שבוע 8 גלאון - שבוע פוליטיקה  שבוע 8 גלאון - שבוע פוליטיקה
שבוע 8 שובל - שבוע פוליטיקה  שבוע 8 שובל - שבוע פוליטיקה
שבוע 8 שדרות - שבוע פוליטיקה  שבוע 8 שדרות - שבוע פוליטיקה
שבוע 6 שובל - סמינר פתיחה וכיפור  שבוע 6 שובל - סמינר פתיחה וכיפור
שבוע 6 שדרות - סמינר פתיחה וכיפור  שבוע 6 שדרות - סמינר פתיחה וכיפור
שבוע 5 - 6 גלאון - בין כסה לעשור  שבוע 5 - 6 גלאון - בין כסה לעשור
שבוע 5 שובל - בין כסה  לעשור  שבוע 5 שובל - בין כסה לעשור
שבוע 5 שדרות - בין כסה לעשור  שבוע 5 שדרות - בין כסה לעשור
שבוע 4 גלאון - קורס ע"ר  שבוע 4 גלאון - קורס ע"ר
שבוע 4 שובל - קורס ע"ר  שבוע 4 שובל - קורס ע"ר
שבוע 4 שדרות - קורס ע"ר  שבוע 4 שדרות - קורס ע"ר
שבוע 3 שדרות - ניווטים מעשי  שבוע 3 שדרות - ניווטים מעשי
שבוע 3 שובל - ניווטים מעשי  שבוע 3 שובל - ניווטים מעשי
שבוע 3 גלאון - ניווטים מעשי  שבוע 3 גלאון - ניווטים מעשי
שבוע 2 שדרות - ניווטים עיוני  שבוע 2 שדרות - ניווטים עיוני
שבוע 2 שובל - ניווטים עיוני  שבוע 2 שובל - ניווטים עיוני
שבוע 2 גלאון - ניווטים עיוני  שבוע 2 גלאון - ניווטים עיוני
שבוע 1 שדרות - שבוע פתיחה  שבוע 1 שדרות - שבוע פתיחה
שבוע 1 שובל - שבוע פתיחה  שבוע 1 שובל - שבוע פתיחה
שבוע 1 גלאון - שבוע פתיחה  שבוע 1 גלאון - שבוע פתיחה
הדפס
נחשון - המדרשה הישראלית למנהיגות חברתית (ע.ר. 580299089) קיבוץ גלאון / קיבוץ שובל / שדרות טל': 08-6896891 פקס:08- 6896892 לפניות מועמדים: 052-8345388 דואר אלקטרוני: info@m-nachshon.org
Nachshon - The Israeli Educational Institute for Social Leadership
Metzudat Yoav / Kibbutz Shuval / Sderot Community
Postal Address: Metzudat Yoav, PO Box 538, Ashkelon 7810401 Office: +972-8-6896891 Fax: +972-8-6896892 For applicants: +972-52-8345388 E-mail: info@m-nachshon.org